Děj a svět

Bohové! se odehrávají v současnosti. Bohové žijí mezi námi. Jsou mocní, ale nejsou všemocní. Každý bůh se zrodil a je živ z víry lidí. Některé z nich odvál čas, jiní se přizpůsobili tempu moderního života. A jiní se úplně přizpůsobit nedokázali, pořád se zuby nehty drží svých oblíbených zvyků a století.

Představte si antické bohy, mají jak božské, tak naprosto lidské vlastnosti. Umí být domýšliví, chamtiví, žárliví, podlézaví a mstiví. Někteří naprosto splynuli s moderním prostředím, skrytě ovlivňují velké korporáty, dopřávají si večírky s filmovými hvězdami, zatímco jiná božstva neopustila své útočiště na hřebenech hor a nebo vládnou ze dna Sargasového moře.

Fyzická sféra ale není jedinou sférou, kterou obývají. Nebešťané jsou mezi sebou v kontaktu. Dřív se používaly ke spojení rituály, vidoucí kameny a podobné postupy. Dnes progresivnější křídlo nadpozemských bytostí zavedlo nová zaklínadla jako WiFi, headset a  World Wide Web. Každé z božstev má přístup k technice, i když leckdo ji používá nerad. A nebo dokonce trochu podvádí a ke sluchátkům s mikrofonem pořád připojuje svoji oblíbenou křišťálovou kouli místo nadupaného notebooku.

Rok 2020 byl mimořádný v mnoha ohledech. Plný katastrof, záhad, ale i nevysvětlitelných událostí. Požáry, zemětřesení, ale i hejna kobylek jak za dob Starého Egypta nebo záhadné mizející monolity. A nejen smrtelníkům nad tím zůstává rozum stát.

Nesmrtelní se nad stavem světa také pozastavují a rozhodli se to společně probrat. Co se to vlastně stalo a kdo nebo co za to může? 

Volání vyslyšela část nebešťanů, snad kvůli obavám o osud světa, snad pro dobro a blaho veškerého bytí nebo jen kvůli vlastním sobeckým zájmům? Kdo ví. A další si třeba přišli jen popovídat, pozdravit staré přátele a nepřátele. Nemají žádného svrchovaného vládce, zkusit vládnout všem bohům je podobně snadné jako pást stádo koček. Staré křivdy, lásky, osobní zájmy a pohnutky zamíchají s každým setkáním.

 

Bohové! nejsou hrou o Covidu. Rok 2020 byl plný mnoha jiných katastrof a událostí, nemusíme a nechceme se věnovat této konkrétní.